تست افسردگی

سوالات زیررا با دقت بخوانید و گزینه ای که هم اکنون نشان دهنده وضعیت شما هست را انتخاب نمایید و آنرا را در صفحه ای یاداشت کنید.

(نتیجه و نظر خود را در نظرات بنویسید) 1- احساس می کنم هیچ چیز مرا خوشحال نمی کند


موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

2- تمایلی برای رفتن به عروسی ، تولد و کلاً شادی ها ندارم .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

3- در تمرکز حافظه و تصمیم گیری دچار مشکل شده ام
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

4- دچار کم خوابی ، بی خوابی یا خواب زیاد شده ام .
موافقم

تا حدودی

موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

5- تمایلی برای برنامه ریزی رفتن به سینما ، تئاتر ، مسافرت و از این قبیل را ندارم .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

6- اکثراً هنگام غروب احساس بدی به من دست می دهد .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

7- تحمل دیدن شادی مردم ، ماشین عروس و شنیدن صدای سازو آواز از خانه های مردم را ندارم ( بدون در نظر گرفتن مزاحمت های صوتی )
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

8- احساس می کنم هرگز خوشبخت نخواهم شد .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

9- احساس می کنم کسی مرا دوست ندارد و یا به زور مرا تحمل می کنند .
موافقم

 تا حدودی موافقم

 مخالفم

کاملامخالفم 

10- زیاد به مردم علاقه ای ندارم احساس می کنم از همه بدم می آید.
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

11- در مجالس و میهمانیها بیشتر در فکر هستم و احساس می کنم نمی توانم مثل همه خوشحال باشم .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

12- بیشتر اوقات وقتی تلفن زنگ می زند منتظر هستم خبر بدی بشنوم .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم 

13- دلم نمی خواهد میهمان به خانه بیاید و یا به میهمانی بروم و اگر بروم مجبوری است .
موافقم

 تا حدودی موافقم

 مخالفم

کاملامخالفم 

14- علاقه ای به چیزها و فعالیتهایی که زمانی مورد علاقه ام بود را ندارم .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

15- با شنیدن موسیقی غمناک یا روضه و نوحه خیلی زود گریه ام می گیرد .
موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

16- به خود می گویم کاش به دنیا نمی آمدم .

موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم17- به رفتگان و عزیزانی که سالیان دور از دست داده ام خیلی فکر می کنم.

موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم18- احساس می کنم خیلی زیاد زنده نخواهم ماند .

موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم19- اخیراً تمایل به کشیدن سیکار یا مصرف مواد مخدر را دارم .

موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم20- تمایلی به ازدواج ندارم ( اگر ازدواج نکردید) از ازدواج خود پشیمانم ( اگر ازدواج کردید).

موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

21- اکثر اوقات غمگین و افسرده هستم ولی گاهی اوقات خیلی شوخ و شاد می شوم .

موافقم

تا حدودی موافقم

مخالفم

کاملامخالفم

 

******************************

توجه کنید این تست فقط برای آشنایی با تست هایی که در مراکز می تواند به شما کمک کند می باشد و بمزله یک شیوه تشخیص نیست.برای بررسی دقیق و کامل به مراکز روان شناختی مراجعه نمایید.

******************************
به جواب موافقم امتیاز 3- تا حدودی موافقم 2 – مخالفم 1 – کاملاً مخالفم 0 بدهید .

******************************

اگر مجموع امتیازات شما

13- 1شد طبیعی هستید .

19-14 کمی افسرده .

23-20 نیازمند مشاوره با روانشناس .

33-24 به نسبت افسرده .

43-34 افسردگی شدید

و بیشتر از 43 نشان دهنده افسردگی بیش از حد می باشد .

/ 0 نظر / 25 بازدید