ارتباط دست خط با شخصیت آدمها

مطالعه و تحلیل دست خط افراد، دانشی کهن است که اولین بار در حدود ۳۰۰۰ سال پیش توسط چینی ها توسعه یافت. به گفته کارشناسان این علم، دست خط اشخاص در واقع به طور مستقیم از شخصیت منحصر به فرد و شیوه خاص تفکر آنها حکایت می کند. علم شناخت شخصیت از روی دست خط حداقل از ۳۰۰ ویژگی گوناگون دست خط در دیدگاه تحقیقاتی خود استفاده می کند.
دست خط اشخاص و مکان آن روی صفحه، انگیزه های منحصر به فرد یک انسان را توصیف می کند. مغز انسان علامت هایی را از ماهیچه ها به ابزار نوشتاری می فرستد. همان طور که گفتیم، دست خط حداقل ۳۰۰ ویژگی گوناگون دارد که به اصلی ترین آنها که حاوی اطلاعات جالب شخصیتی است، می پردازیم.
▪ جهت دست خط : دست خط های مایل به سمت راست نشان دهنده صمیمی بودن، نافذ بودن، دوست داشتنی بودن و حامی بودن نویسنده آن است.
اما دست خطی که صاف و محکم باشد، نشان دهنده استقلال نویسنده است. دست خط هایی که به سمت چپ متمایل هستند نیز عاطفی و احساسی بودن نویسنده را نشان می دهند.
▪ اندازه دست خط: اشخاصی که درشت می نویسند، معمولا اجتماعی و برون گرا بوده واز اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. اما خصوصیات شخصیتی افرادی که ریز می نویسند، به طور دقیق برخلاف کسانی است که درشت می نویسند. اشخاصی که ریز و نازک می نویسند، به آسانی روابط اجتماعی با دیگران برقرار نمی کنند.
▪ فشار آوردن روی کاغذ هنگام نوشتن: کسانی که در حین نوشتن فشار زیادی به کاغذ می آورند، اشخاصی متعهد هستند که همه چیز را خیلی جدی می گیرند. اما اگر فشار روی کاغذ بسیار زیاد است، آن فرد احتمالا خیلی عصبی است و عکس العمل سریعی نسبت به انتقادهایی که به او می شود نشان می دهد، حتی اگر این انتقادها از سوءنیت نباشد. اما فشار کم روی صفحه کاغذ هنگام نوشتن نشان دهنده حساسیت و عاطفه نویسنده نسبت به دیگران است.
▪ فضای خالی میان کلمات: چنانچه میان کلمات فاصله زیادی وجود داشته باشد، نشان دهنده این است که نویسنده به دنبال فضایی برای تنهایی است. اما اگر فاصله یا فضای میان کلمات کم یا باریک باشد، نشان می دهد نویسنده دوست دارد با دیگران ارتباط داشته باشد. به ویژه اگر این اشخاص در نوشتار خود دقت نداشته باشند، نشان می دهد که اشخاصی مزاحم و شلوغ کن برای اطرافیان شان هستند.
▪ فاصله میان خطوط: چنانچه فاصله میان خطوط زیاد باشد، نشان دهنده این است که اشخاص دوست دارند به عقب برگردند و نگاه عمیق تری داشته باشند. فاصله کم میان خطوط نیز نشان می دهد که نویسنده خونسردی خود را در هنگام فشار کاری حفظ می کند و در نهایت به نتیجه خوبی دست می یابد.
▪ حاشیه کاغذ: هر کدام از حاشیه های کاغذ مفهومی دارند. حاشیه سمت چپ نشان دهنده وابستگی فرد به ریشه ها و خانواده است. حاشیه سمت راست نشان دهنده وابستگی به اشخاص دیگری به جز اعضای خانواده است. بالای صفحه نیز اهداف و آرزوها قرار دارند و در پایین صفحه انرژی، انگیزه و عملکرد قرار می گیرند. فاصله زیاد از حاشیه سمت چپ نشان دهنده علاقه نویسنده به ادامه دادن است. اگر فاصله از حاشیه سمت چپ کم باشد، نشان دهنده احتیاط نویسنده است. فاصله کم از سمت راست کاغذ نشان دهنده خونسردی و اشتیاق برای نوشتن است. فاصله زیاد از سمت راست کاغذ نیز نشان دهنده ترس از نادانسته هاست.
پس از چینی ها نیز رومی ها به بررسی "علم تحلیل و مطالعه دست خط" پرداختند و به تدریج این علم در بیشتر جوامع و فرهنگ ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دیدگاه جدید در خصوص بررسی دست خط از سوی گروهی از کشیش های فرانسوی ایجاد شد که از سوی اب می کن -که ابعاد کلیدی این علم را در دهه ۱۸۷۰ پس از ۳۰ سال تحقیق تعریف کرد- هدایت شد.
امروزه می دانیم که این علم، ابزار بی نهایت مفیدی برای شناسایی کیفیت و ظرفیت هوش و پتانسیل اشخاص به ویژه در زمینه شغل و پیشبرد ارتباطات است. اگر چه این علم نیز مانند سایر علوم رفتاری به آسانی قابل توضیح نیست، اما هنوز هم به دلیل نتایج خوبی که از کاربرد آن به دست می آید، به طور مستمر به کار رفته و مورد قبول واقع می شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید