با من حرف نزن!

من از گلدان کنار پنجره میگویم،

تو از کلاغی که روی درخت قار قار میکند.

چه شباهتی!!

بین صدای تو و کلاغ!!!!!!!!!!!!!!

من از باران میگویم،

تو از چکه ی سقف دستشویی!

چقدر لطیفانه حال همدیگر را می فهمیم!

پس با من حرف نزن!

/ 1 نظر / 13 بازدید