فوق العاده فوق العاده آخرین خبر !!!

: توجه :

برای دانلود ١٠٠٠ سورس کد پاسکال رعایت موارد زیر الزامی است :

١- ابتدا چشمان خود را بسته سپس با کمال آرامش نفس عمیقی بکشید !!!

٢- وجدان داشته باشید برای شتر گاو پلنگ نظر بگذارید !!!

٣- برنامه را دانلود کنید !!!

۴- حالشو ببرید !!!

قهقههخنده نیشخندتشویق قهقههخنده نیشخندتشویق قهقههخنده نیشخندتشویق قهقههخنده نیشخندتشویق قهقههخنده نیشخندتشویق

تزکر : پسورد فایل : www.shtor-gav-palang.persianblog.ir

 

-> : Downlod : <-

 

!!! نظر از خاطر مبارکتون نره ها !!!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید