روانشناسی ابرو

در بررسی هایی که بر روی شکل ابروها و رابطه آن ها با شخصیت انسان انجام گرفته است، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که اشکال مختلف از ابرو با شخصیت صاحب آن ارتباط دارد. در اینجا به چند شکل از ابروها و رابطه آنها با شخصیت افراد اشاره می شود:
- ابروهای نرم و کم پشت نشانه ناپختگی و بی تجربگی است.
- ابروهای پرپشت نشانه تحرک زیاد و پرانرژی بودن است.
- ابروهای بلند نشانه ثبات شخصیت و تلاش و کوشش فراوان است.
- ابروهای کوتاه نشانه عدم استواری و خیالاتی بودن است.
- ابروهای پیوسته نشانه حساس بودن است.
- ابروهای دور از هم نشانه ضعف و انزوا طلبی و ناپختگی است.
- ابروهای نزدیک به چشم ها نشانه اراده قوی و تمرکز ذهن است.
- ابروهای صاف نشانه شخصیت محکم و لجباز است.
- ابروهای کمانی نشانه نیرو و نشاط و گرمی است.
-ابروهایی که انتهای آنها به سمت بالاست نشانه جرات و نشاط و شادمانی است.
- ابروهایی که انتهای آن افتاده است نشانه پیچیدگی شخصیت و اضطراب است.
بطور کلی می توان گفت:
ـ ابروهای پرپشت: نشانه فعالیت، ابروهای بلند: نشانه اراده، ابروهای بالا: نشانه جرات، ابروهای کمانی: نشانه گرمی و اشتیاق است.

/ 3 نظر / 24 بازدید
هلیا

من ابرو هام بلندکشیده وبالاس شماچی

هلیا

بفهم چی می گی من اعصاب ندارم

هلیا

بفهم چی می گی من اعصاب ندارم