موجودی به نام برنامه نویس !!!

این موجود توانایی بسیار زیادی در گیر دادن به یک موضوع و پلک نزدن را داراست.

بیشتر طول عمر خود را بدون تحرک سپری می کند و فقط انگشتانش دارای فعالیت بسیار زیاد هستند.

غالبا بصورت انفرادی یافت می شود و در پاسخ به مخاطب همواره می گوید: چی؟

۹۹٪ آنها شب زیست هستند.

بین یک شاخه گل رز و یک تکه پارآجر تفاوتی قائل نمی شود .

و دنیای وی فقط نیم متر جلوتر از چشمانش می باشد

 

/ 0 نظر / 27 بازدید